Výstava ateliérových prací

Stvolínky - Komunitní centrum

Lýdia Kubeková

Anotace

Revitalizace starého hospodářského dvora vedle barokního zámku ve Stvolínkách. Návrh komunitního centra v stávající budově stodoly a návrh nových objektů - ubytování a stravovacího zařízení pro místní i návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.