Výstava ateliérových prací

Obytný soubor Jihlava

Bc. Jiří Kouba

Anotace

V rámci tohoto ateliérového zadání, definovaným urbanistickým řešením územní studie v Jihlavě, je navrhnout část čtvrtí na okraji města. Projekt pojednává zástavbu dvou řad rodinných domů s přilehlými pozemky bytových domů a jedním blokem se třemi bytovými domy a jedním bytovým domem v jiném, dalším urbanistickém bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout