Výstava ateliérových prací

KLAROVA TROJICE

Bc. Tair Bekishev

Anotace

Klárov a jeho okolí představuje nejintenzivnější Malostranskou dopravní křižovatku. Zde se setkávají různé autobusové linky, tramvajové tratě a linka A pražského metra stanice Malostranská. Svou dynamikou přitahuje tisíce cestujících a turistů každodenně a funkčně je neuvěřitelně ambiciózní lokalita. Ale současně využívá jen několik svých převah a výhod. Převážně se považuje jako park pro krátký dočasný odpočinek, zatímco má všechna kritéria se stát krásným a funkčně naplněným místem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák