Výstava ateliérových prací

Zahrada mezi pavlačemi

Bc. Martina Belzová

Anotace

Práce se zabývá návrhem okolí a vnitrobloku domu na Novovysočanské v Praze ve stylu Art Deco. V okolí domu jsou zvětšeny prostory pro chodce, rozšířeno parkoviště a přidány rostliny. Vnitroblok je přetvořen na venkovskou zahdadu s okrasnými, ale i plodícími rostlinami, kde mohou obyvatelé trávit volný čas skryti před okolním světem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová