Výstava ateliérových prací

Oberbaumstraße 3

Bc. Jan Dürrer

Anotace

Téma dostupného bydlení se v posledních letech dostává do podvědomí veřejnosti čím dál častěji. Při práci na Oberbaumstraße 3 jsem i přes rozsáhlejší pátrání v literatuře nenarazil na, sebemenší náznak „proof of concept“ udržitelného bydlení. Proto jsem se ve svém projektu odklonil od všech experimentálních myšlenek a dále se zabýval jen domem. Domem, který by měl svojí formou poskytnout důstojný start začínajícím rodinám a mladým lidem. Takovýto dům musí být postaven s ohledem na efektivní využití parcely a z kvalitních materiálů, které zejména v interiéru vydrží častější rotaci nájemníků. Oberbaumstraße 3 je dům, který by měl svým budoucím nájemníkům v moderní podobně poskytovat vše co je dlouhé roky známo jako základní paleta důstojného bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.