Výstava ateliérových prací

Mateřská škola, Břevnov

Adéla Fontánová

Anotace

Mateřská škola se nachází v městské části Praha - Břevnov na svažitém pozemku, jenž je svírán ulicemi 8. listopadu a U Kaštanu. Parcela se svažuje směrem k severu, dům je proto vyzdvižen na „nohách“. Z atypického tvaru pozemku je odvozen i úzký podlouhlý půdorys zakončený obloukem, stavbu lze vnímat jako jakousi plující loď. Hmota je členěna do dvou částí - vyšší a zároveň kratší vycházející z linie bloku bytových domů a nižší podlouhlejší část komunikující s řadovou zástavbou. Členění se propisuje i do dispozice - vyšší část poskytuje prostor jídelně a tělocvičně, v nižší části se nachází třídy a obslužné prostory. Školka je bezbariérově přístupná, nachází se zde skleněný výtah propojující jednotlivá podlaží. Na střeše se nachází dětské hřiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný