Výstava ateliérových prací

Králíky - Roubený dům pod horou Matky Boží

Michal Králik

Anotace

Návrh se záměrem navrácení původního charakteru stavby v souladu se zachováním hodnot zdejší krajiny pod Králickým Sněžníkem. Dominantou tohoto místa je poutní areál Hora Matky Boží s barokním klášterem a rozesetými venkovskými domy ve zvlněné krajině. Řešený dům zde stál již v polovině 19. století a začátkem 20. století prošel radikálními úpravami. Poté byl objekt koncem 20. století opuštěný a chátral. Zhruba před 20. lety byl dům zachráněn a zrekonstruován. Tyto úpravy však nerespektovaly původní výraz stavby a tradiční technologie. V návrhu je tedy zobrazena snaha o ideální řešení, které naplňuje současné funkční potřeby a zároveň respektuje zdejší typický výraz lidové architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler