Výstava ateliérových prací

Zahrádky - bývalá pekárna pod skalou

Michal Králik

Anotace

Práce se zabývá rekonstrukcí areálu bývalé pekárny v Zahrádkách u České Lípy. Tento soubor staveb je zakomponován do masivu pískovcových skal, který spolu se stavbami vytvářel harmonický celek. Dnes je ale areál ve špatném stavu a hledá se nové využití. V návrhu je snaha o navrácení původního autentického vzhledu při respektování tradičních technologií a materiálů. Provozně je počítáno s novým využitím areálu spravovaném majitelem (rodinou), který má byt v patře hlavního objektu. Ostatní prostory jsou věnované například přípravně a prodejně tradičních výrobků, přednáškové místnosti ve skále nebo prostoru pro meditace a workshopy. Areál je navržen tak aby se zde daly pořádat různorodé akce menších skupin lidí například v rámci uzavřeného spolku, ale také občanů Zahrádek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler