Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Marie Harigelová

Anotace

Svým návrhem vytvářím strukturu tvořenou řadovými a bytovými domy, které mezi sebou vytváří jakýsi vnitroblok, pocitově chráněný společný prostor, který však zároveň umožňuje prostupnost celou strukturou a nabízí různá využití od pěstování v komunitní zahradě, přes společné akce sousedů, jako například grilování, až po hraní si dětí na hřišti. Prostor je koncipován převážně jako neformální ovocný sad s altánem uprostřed a místem vyhrazeném pro komunitní zahradu. V těsné blízkosti sadu je také umístěno dětské hřiště. Tento prostor je lemován ze severu a ze západu bytovými domy členěnými vždy vloženým řadovým domem a v jednom místě průchodem. Z jihu a východu je semknut dvěma řadami řadových domů, které se pak sbíhají a tvoří mezi sebou směrem na jih uličku mezi soukromými zahrádkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský