Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Zástavba proluky Sokolovská ulice, Praha 8, Karlín

Bc. Lucie Němcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší zástavbu proluky v ulici Sokolovská Praha 8, Karlín. V současnosti jsou na pozemku dva objekty nacházející se uvnitř blokové zástavby. Jeden z nich je využíván provizorně jako jesle, ve druhém z nich je obchod a kanceláře. Zbytek ploch je využíván částečně jako parkoviště a částečně jako hřiště pro děti. Cílem je vhodným způsobem doplnit uliční frontu a zároveň vytvořit příjemné obytné prostředí uvnitř bloku. Návrh se zabývá objektem bytového domu s doplňkovými funkcemi v parteru a budovu mateřské školy ve vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.