Ze života FA

Workshop digitálního skicování na iPadu

V pátek 19. 4. 2024 proběhnul na FA workshop na téma jak používat iPad v rámci ideace, koncepce či vizualizačních skic pro svůj ateliér. Cílem bylo podpořit studující, kteří již iPad mají a chtějí se ho naučit efektivně používat.

Foto: Petra DZ Kříčková

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.