Výstava ateliérových prací

Termostatická hlavice do domova pro seniory

Andrea Eliana Opletalová

Anotace

Zadáním bylo navrhnout zařízení na regulaci teploty pro konkrétní cílovou skupinu. Pro tuto práci jsem si vybrala jako cílovou skupinu seniory a personál v sociálním zařízení pro seniory. Při tvarování jsem kladla důraz na ergonomii a komfort jak personálu, tak seniorů. Hlavici je možné napojit na centrální systém, ale jde pohodlně ovládat manuálně. Je vybavena displejem a hlasovým výstupem pro snadné zjištění teploty. Její otočná část je speciálně tvarovaná pro co nejvyšší kvalitu úchopu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek