Ateliér designu II

Předmět ateliér designu II formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci dále rozvíjet schopnosti vlastní kreativity aplikované na další konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného složitějšího výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková