Výstava ateliérových prací

Lázně pod hradem

Barbora Havelcová

Anotace

K horizontálním liniím řeky a hradeb Chebského hradu doplňuji další dvě linky hmot. Jedna linie zástavby se klikatí podél řeky, druhou tvaruje skála pod hradem. Navracím do místa dvě drobná náměstí, patrná ze stabilního katastru. Zpřístupňuji malý ostrůvek dřevěnou lávkou mezi domy a kontakt s řekou zachovávám průchodem v objektu lázní. Cesta hradem k Mlýnské věži má konečně pokračování. Do místa kde stával zadní mlýn umisťuji dvoupatrový objekt obsahující lázně, restauraci a kavárnu. Říční linku domů dále doplňuje bytový dům s 11 byty. Hradební linku tvoří infocentrum a opěrná stěna tvořící terasu pod mlýnskou věží a travnatou plochu s workoutovým hřištěm. Většina střech objektů je pokryta zelení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov