Diplomové práce

Lázně v Peci pod Sněžkou

Bc. Agata Ćmielová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout lázně, čili místo obnovy fyzických a duševních sil, do Pece pod Sněžkou, do místa známého především jako centrum rekreace (ve významu navrácení lidských tvořivých sil) a přidat další vrstvu, která tím posílí význam místa.Lázně umisťuji do lokality Kaplička v Peci pod Sněžkou s přímou návazností na největší vodní plochu v území. Lokalita se nachází na konci zastavěného území na vstupu do Obřího dolu a ambicí projektu bylo vytěžit co nejvíce z této polohy v horském prostředí a navrhnout dům, který čerpá sílu a energii z místa, ale zároveň zvýšuje atraktivnost lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.