Výstava ateliérových prací

Hasičská zbrojnice Libeř

Bc. Petr Churáček

Anotace

Projekt se zabývá návrhem hasičské zbrojnice na okraji obce Libeř s plánovaným využitím jako pohotovostní stanice nedaleké budoucí dálnice. Areál zahrnuje hasičskou zbrojnici se 2 požárními vozidly, zázemí hasičů pro trénink, rekreaci a sport. Dále je v rámci objektu byt správce areálu se samostatným vstupem. Naproti objektu zbrojnice jsou krytá parkovací stání pro technické zázemí obce a dále je nad areálem v rámci pozemku umístěné cvičiště pro hasiče, dětské hřiště a kynologické cvičiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel