Výstava ateliérových prací

Environmentální centrum

Filip Chlápek

Anotace

Cílem tohoto projektu je poukázat na možnosti udržitelného stavění a důležitost ekologického smýšlení, které je v dnešní době čím dál častěji probíraným tématem. Návrh environmentálního centra v sobě skrývá studii pro zastavění poslední volné parcely centra ve Starém městě hlavního města Prahy, které se dotýká ulic Jindřišská a Růžová. Do ulice růžová je navržen bytový dům a do uliční fronty Jindřišské je zasazeno environmentální centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch