Výstava ateliérových prací

KLÁROV- PAVILONY

Bc. Veronika Žďárská

Anotace

Klárov je exponovaným turistickým místem v centru Prahy. Cílem bylo navrhnout do historického města 3 pavilony- informační, hudební a výstavní, které budou dané místo dotvářet a nebudou působit rušivým dojmem. K tomu dopomáhá i úprava přilehlých veřejných prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák