Diplomové práce

POLIKLINIKA LANŠKROUN

Vlach Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové městské polikliniky do historického centra města Lanškroun. Návrh počítá s nahrazením dosluhující stávající budovy novostavbou a řeší návaznost nové budovy do veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.