Výstava ateliérových prací

HORTUS BOTANICUS - TŘEBOŇ

Bc. Jana Andrašíková

Anotace

Řešeným projektem je návštěvnické a laboratorní centrum botanické zahrady v Třeboni. Návrh sestává ze čtyř budov a z návrhu landscapingu v podobě expozičního okruhu. Ústřední myšlenkou konceptu je rastrové rozdělení symbolizující vědeckost a řád, které se snoubí s nezávislými vlnitými cestami, které naopak značí živelnost a volnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.