Závěrečné práce

PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY - REGENERACE VRŠOVICKÉ ULICE

Kašík Ivan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce v rámci analytické části zkoumá vlivy působící na veřejný prostor vybrané pražské městské třídy. Tato městská třída začíná na Karlově náměstí a končí křižovatkou s ulicí Úvalská. Výběrem úseku městské třídy – Vršovická ulice se práce zaměřuje na konkrétní oblasti a navrhuje řadu opatření. Jedná se o okolí Vršovického nádraží, Bohemians, Edenu a Kubánského náměstí. Cílem práce navrhnout komplexní řešení regenerace městské třídy – Vršovické ulice v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.