Výstava ateliérových prací

Administrativní budova & bytový dům Pardubice

Bc. Miriam Langerová

Anotace

Území se nachází v centru východočeského města Pardubice. V současné době je území doslova obehnáno ostnatým drátem a je zcela neprostupné. Právě prostupnost bude hlavním cílem pro obnovu tohoto místa, ve kterém dominují výškové panelové domy. Stavební parcela domu se nachází v západní části řešeného území. Její využití je rozděleno na 3 části (administrativní budova, bytový dům a dvůr), které spolu úzce souvisí, jelikož investorem je jedna soukromá právnická nebo fyzická osoba. Tento investor spravuje administrativní budovu a benefitem pro zaměstnance je bydlení hned vedle v bytovém domě spolu se dvorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout