Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

ORIONKA - Bytový dom a komunitné centrum s telocvičňou

Marta Alexajová

Anotace

Súbor stavieb sa nachádza na pozemku v Prahe - Orionke. Tento pozemok sa nachádza na rozhraní medzi blokovou zástavbou a vilovou štvrťou. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú tri haly trolejbusovej vozovne, na ktoré som vo svojom návrhu nadviazala tvarom a industriálnym charakterom komunitného centra a telocvične. Bytový dom v čele pozemku uzatvára námestie Orionka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.