Závěrečné práce

Koncertní sál pro Prahu

Bc. Josef Krejčí

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt koncertního sálu pro Prahu odpovídá na reálnou potřebu českých filharmoniků a posluchačů vážné hudby po velkém sálu. Tento sál splňuje moderní akustické, technické i společenské požadavky a svou architekturou obohacuje centrum Prahy. Stavba je umístěna na nábřeží přiléhající k ulici Revoluční. V budově je velký sál pro 1750 posluchačů a sál malý pro 250 posluchačů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.