Výstava ateliérových prací

Bytová zástavba Na Hřebenkách

Bc. Pavlína Prokopová

Anotace

Tři obytné stavby vzájemně propojené podnoží společných garáží. Každá má jiný půdorysný rozměr a jinou výšku dle polohy na pozemku, vztahu ke stávající zástavbě a morfologii terénu. Terén ve svahu výrazně ovlivnil hmotovou strukturu návrhu. Zástavba roste s terénem. Roztříštěná zástavba ve svahu umožňuje lepší prostupnost skrze pozemek a celou lokalitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková