Výstava ateliérových prací

NÁMĚSTÍ VE VINOŘI

Veronika Kučerová

Anotace

Návrh vytváří veřejné prostranství v místě, které je soudobým centrem Vinoře. Část je pojata jako tradiční náměstí, které je místo fasád domů vytyčeno čtyřúhelníkem stromů. Toto prostranství navazuje na vstup do supermarketu a prostor autobusové zastávky. Prostranství by mělo být dostatečně velké pro organizaci obecních akcí, trhů a podobně. Druhá část porstranství je travnatá plocha svažující se směrem k soustavě rybníků na Vinořském potoce. Do části svahu jsou zasazeny travnaté stupně, zbytek je volná travnatá plocha. Místem prochází komunikace v režimu sdílená ulice, která by měla zajistit bezpečný pohyb chodců všech věkových kategorií i pohybových možností. Na prostranství před hřbitovem je třeba zachovat stávající památníky a většinu stromů. Proto se návrh věnuje především

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt