Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ – PRAHA ZLÍCHOV

Ján Fröhlich

Anotace

Hmotové řešení vychází ze snahy zhodnotit potenciál parcely pro co nejvíce budoucích obyvatel a příliš přitom nenarušit charakter daného prostředí. Při umísťování a tvarování jednotlivých částí hmoty hrálo roli osvětlení a výhledy z bytů, propojení interiéru s exteriérem a ohled na obyvatele stávajících domů. Dům sestává ze tří objektů se samostatnými vchody. Rozdělením hmoty se zvyšuje různorodost nové zástavby. Jednotlivé objekty se přizpůsobují situaci. Zůstanou zachovány průhledy zahrada–ulice, objekty přirozeně člení pozemek a vymezuje se poloveřejný a soukromý prostor pro obyvatele bytů. Schodišťové jádro je umístěno vždy ke středu objektu, kde nezabírá hodnotné místo u fasády a usnadňuje zónování uspořádaných podél osy východ–západ. Ložnice do zahrady, obývací pokoje s výhledem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA