Závěrečné práce

HORSKÉ OZDRAVNÉ STŘEDISKO - KRKONOŠE

Holub Stanislav

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh ozdravného střediska na místě bývalých Jestřábích bud poblíž Zlatého návrší v Krkonoších. Ambicí je navrhnout budovu, která souzní s okolní krajinou, kde si lidé během několikadenních, či týdenních pobytů zlepší své fyzické a psychické zdraví, nebo vyléčí od problému, který je trápí. Zároveň projekt ukazuje možnost netradiční výstavby v lokalitě se spíše tradiční architekturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.