Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ - PRAHA ZLÍCHOV

Vitudanish Dara

Anotace

Návrh dvou bytových domů v pražské čtvrti Zlíchova je snahou o zhmotnění ducha a bohatosti zdrojů dané lokality. Důraz je kladen na důsledné sledování kontextu území, které je dané svojí specifickou polohou v úzkém hrdle vltavského údolí, a na malé měřítko, které vyplývá z vesnické struktury Zlíchova. Práce je dokladem o pochopení řešeného území, nalezení konceptu přes jeho ztvárnění a celkové řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.