Výstava ateliérových prací

Krabička pre systém Smartgrow

Štefan Strapko

Anotace

Cieľom tejto semestrálnej práce bolo navrhnúť, krabičku s ohľadom na čo najjednoduchšiu výrobnú technológiu pre systém inteligentného monitorovania rastlín podľa inštrukcií a výberu komponentov, ktoré poskytol zadávateľ.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš