Závěrečné práce

Revitalizace dolní části Nového města v Liberci

Bc. Jana Rotreklová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanisticko - architektonický návrh revitalizuje zanedbanou městskou čtvrť pod ostrožnou Nového města v Liberci. Narušená urbanistická struktura je dotvořena bez ztráty charakteru a měřítka. Stávající vazby na historické jádro města jsou posíleny, nové vznikají. Důležitými uzly území se stává znovu definované Papírové náměstí s budovou galerie, nové komunitní centrum a přilehlé náměstí s upraveným vstupem do libereckého podzemí. Jižní svahy ostrožny jsou zpřístupněny jako parkové terasy s výhledem na město a Ještěd. V navržené struktuře vznikají nová zákoutí, plácky, pěší propojení. Bytové domy poskytují kromě bydlení i komerčně využitelný parter. Nový typ bloku střídá hmoty domů s prostory polosoukromých dvorů, poskytuje tedy dostatek volného prostoru a výhledů a zároveň zajišťuje dostatečnou hustotu lidí a dějů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.