Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ - PRAHA ZLÍCHOV

Tereza Pružincová

Anotace

Riešené územie sa nachádza v úzkom hrdle vltavského údolia, kde sa zástavba rodinných domov a maximálne troch podlažných bytových domov rozprestiera na svahoch údolia. Koncept stavby bytového domu rešpektuje okolitú zástavbu a bol navrhnutý tak, aby svojím riešením na jednej strane prispel k zhodnoteniu daného územia a na druhej strane zachoval existujúce kvality bývania susediaceho objektu vily. Svojou hmotou neprevyšuje okolité stavby a pokojnou jednoduchou fasádou má byť "vhodným doplnkom" krásnej prírodnej scenérie, ktorá tvorí jej pozadie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA