Výstava ateliérových prací

Anotace

„Dům na domě“, nástavba na už existující bytovou budovu. Bytová budova, která byla zadána se nachází poblíž Litochlebského náměstí v Praze. Můj koncept nástavby je založen na modulu čtverce, jehož rozměry vycházejí ze zadané bytové budovy. Proč ale čtverec? Mým imaginárním klientem se stal úspěšný programátor. Hlavním nástrojem programátora je počítač, monitor počítače je tvořen čtvercovou sítí, která je složená z pixelů (čtverců).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa