Výstava ateliérových prací

MIOST - Koncepce městského informačního a orientačního systému města Terezín

Bc. Ruby Pavoučková

Anotace

Pevnost Terezín, město, ve kterém není lehké se rychle zorientovat... Uvnitř i vně terezínského opevnění se nachází spousta kulturních a historických památek a odkazů na bouřlivou historii a to nejenom první poloviny 20. století, které každoročně přilákají mnohé tuzemské i zahraniční turisty. Mimo tyto stavby se ale v Terezíně také nachází běžná občanská vybavenost , ve které se denně potřebují zorientovat místní obyvatelé nebo jiní než turističtí návštěvníci. Terezínem také prochází dvě cyklistické a dvě turistické stezky. Cílem návrhu MIOST pro město Terezín je představit koncepci pro nový jednotný , ucelený a srozumitelný městský informační a orientační systém, který by nahradil stávající různorodé informační a orientační prvky umístěné leckde a ledajace ve veřejném prostoru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan