Lidé

Ing. Jitka Trevisan

Mezinárodně zkušená autorizovaná krajinářská architektka a projektová manažerka. Z rodu zahradníků a krajinářských architektů, a s 30 lety praxe. Po 15 letech studia a profesních zkušeností ve Švýcarsku a 6 letech vysokoškolské činnosti, založila v Praze autorský ateliér. Pracuje mezioborově i přeshraničně. Řeší zadání v oboru krajnářská architektura všech typů a měřítek.  Vychází z kontextu a geneze místa, pro jasné koncepty s vizí reálné péče. Speciálním fokusem je kreativní použití rostlin.  Účastní se soutěží a zasedá v hodnotících komisích. Věnuje se konzultacím, přednáší, publikuje, překládá.  Umělecky tvoří v Landart a zachraňuje staré ovocné odrůdy. Od roku 2020 vede atelier krajinářské architektury na FA ĆVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová