Výstava ateliérových prací

Anotace

Klauzurním zadáním v tomto semestru bylo navrhnout hliníkové disky automobilu. Pro tento úkol jsem si vybrala Alfu Romeo, konkrétně model 4C Spider. Mým cílem bylo v discích dodržet náležitost Alfy Romeo s dodržením pětice kruhů, které tuto značku proslule vystihují a zároveň vytvořit disky, které by vizuálně pasovaly k vybranému modelu automobilu. Chtěla jsem do disků vnést nový tvar a přesto dodržet tuto náležitost. Tvarovou inspiraci jednotlivých paprsků jsem nabírala sledováním kapoty modelu automobilu, zejména čelní maskou.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš