Diplomové práce

Soudobá uliční fronta - Jižní Smíchov

Bc. Jana Horecká

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Soudobá ulice jako principiální prvek městské struktury. Tématem je formování veřejného prostoru a vztah domu, bloku, lokality a města. Cílem diplomové práce je napojení dnešní periferie jižního Smíchova do širšího centra se zachováním a podpořením jeho specifického přírodně industriálního rázu. Dílčím cílem je proměnit Nádražní ulici v hlavní severojižní městskou třídu levého břehu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.