Výstava ateliérových prací

Královská cesta

Veronika Bruncková, Bc. Michaela Petrová

Anotace

Urbanistické řešení cesty ze Staroměstského náměstí přes Naměstí Franze Kafky, Kaprovu ulici, Náměstí Jana Palacha, Mánesův most, Klárov, Chotkovu ulici na Pražský hrad. Návrh je rozdělen na leví břeh, kterým jsem zpracovala já, a pravý břeh, zpracováný Michaelou Petrovou. Na cestě vytváříme odpočinková místa s doplněním mobiliáře a zeleně pro domácí i turisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák