Výstava ateliérových prací

Polyfunkční dům s volnočasovým centrem

Bc. Klára Hrdličková

Anotace

městskost/blok/bydlení/pestrost/hustota Práce se zabývá tématem hustoty, s čímž úzce souvisí samotné maximální využití potenciálu místa, dobrá vybavenost a vazba na blízké okolí. Specificky zalomený tvar parcely, která napříč blokem propojuje ulici Partyzánskou a U Papírny, jsem využila k návrhu polyfunkční budovy s volnočasovým centrem. Koncept pracuje s myšlenou vytvoření volnočasového centra jako podstavce pro obytné věže, které doplňují blokovou zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.