Závěrečné práce

MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ

Barbora Málková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomové práce jsem se zaměřila na návrh hyperbarické komory pro jednu osobu. Zde jsem shledávala možnost a příležitost povýšit stávající řešení o estetickou a užitnou hodnotu a tím poskytnout nové moderní ztvárnění této progresivní technologie. V návrhu jsem zohlednila ekonomické a ekologické souvislosti, výrobu, skladování, snadnou montáž, údržbu, jednoduchost manipulace, intuitivní ovládání a také dodržení ergonomických zásad. V interiéru je stěžejní především dostatek prostoru, příjemná barevnost a pohodlnost. Pacient se uvnitř komory musí cítit spokojeně, komfortně a uvolněně. Výsledkem projektu je zařízení, které je prostorné, pohodlné a lze jej umístit do nemocnic nebo do domácností.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.