Výstava ateliérových prací

Vrstvy času

Tereza Nováková

Anotace

Mokřady Folimanka. Kde staré stojí vedle nového, organické se proplétá s anorganickým, město si razí cestu přírodou a příroda prorůstá městem. Spojení mezi městem a přírodou, mezi člověkem a vodou a mezi tím, co bylo, a tím, co bude.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt