Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM OPATOV

Nikola Plachá

Anotace

Navržený bytový dům se nachází na Opatově v Praze. Součástí návrhu je také urbanistický návrh řešení současného stavu místa. Hlavním cílem bylo místo ucelit a dosáhnout jistého propojení mezi navrženými bytovými domy. Koncept mnou navrženého domu je založen na vytvoření teras, které jsou otevřeny do parkových stran a vznikají na základě zmenšení půdorysných rozměrů s přibývajícími patry. Celkem má dům dvanáct nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží kde jsou umístěna garážová stání a sklepy. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a tak je vytvořeno příjemné prostředí pro odpočinek, dále se zde nachází ještě tři přízemní byty, které mají díky svému umístění balkon přímo do zahrady v parku. V dalších podlažích je umístěno celkem ještě 39 bytových jednotek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa