Výstava ateliérových prací

Mateřská škola U Kaštanu

Veronika Mastná

Anotace

Mateřská škola je situována ve svažitém trojúhelníkovém terénu mezi ulicemi U Kaštanu a 8. listopadu na pražském Břevnově. Objekt svým tvarem a hmotou volně navazuje na tvar pozemku a respektuje stávající zástavbu. Zároveň zachovává průhled od hlavní ulice Bělohorská. Budova je pevně zasazena ve svahu, jehož cíp zůstává volný, slouží jako zahrada a díky lávkám jako výstupní místo na pochozí střechu-hlavní herní plochu. Střídmost a ucelenost fasády rozehrává nepravidelná kompozice oken a akcent netradičně pojatého hlavního vstupu na rohu budovy podpořeného umístěním kontrastní vlajky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný