Závěrečné práce

Dočasné studentské kontejnerové bydlení Aachen

Bc. Pavel Lejdar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu v rozvojové oblasti univerzitního kampusu RWTH Aachen – Melaten v německých Cáchách je v krátkém časovém horizontu a na omezenou dobu poskytnout místním studentům všech forem studia pohodlné a důstojné bydlení. Návrhem je padesát bytů různých velikostních typů se zázemím a sportovním centrem navržených ze 120 použitých přepravních kontejnerů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.