Výstava ateliérových prací

Rohánsky ostrov, Pražské mokrade

Bc. Lenka Tkadlecová

Anotace

Projekt rozpráva príbeh o oblasti nachádzajúcej sa v srdci Prahy. O oblasti, ktorá funguje na princípe špongie a správa sa ako prírodný rezervoár vody. Je to príbeh o novovzniknutom prostredí, kde mestská príroda môže byť nie len videná, ale aj pocitovo vnímaná. Je o prostredí, kde hospodárenie s dažďovou vodou hrá kľúčovú úlohu a kde je život podporovaný rôznymi spôsobmi. Mestský park zbiera dažďovú vodu z nadväzujúcej urbanizovanej štvrti Rohan City a poskytuje mnoho ekosystémových služieb. Pri navrhovaní parku sa uplatnil sociálny, ekonomický i ekologický princíp s cieľom vodu zhromaždiť, vyčistiť za pomoci vegetácie a uchovať ju v mokradiach.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt