Výstava ateliérových prací

Anotace

Křižovatka Jindřišské a Růžové, dvě parcely, dvě ulice, tři domy. Návrh domů, které doplňují strukturu v samém centru města, snaží se však zachovat ráz a poetiku místa. Vznikají tři růžové domy. Na první pohled těžké a vážné, ale směrem do uliček je tato formálnost porušena. Na rohu Jindřišské a Růžové ulice stojí neorenesanční dům, který má dvě slepé fasády, připravené na doplnění struktury. Do Jindřišské ulice navrhuji bytový dům s restaurací v parteru. Růžová ulice podle Růžové zahrady, která se v těchto místech kdysi nacházela. Na pozemek, který na obou kratších stranách sousedí s čtyřpatrovými domy navrhuji dva objemy. Vzniklou škvírou je možné projít do zahrady, která si ale stále zachovává svoje kouzlo a není z ulice zcela jasné, co se za úzkým průchodem nachází.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch