S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Analýza obce Branná

Petra Zajíčková

Anotace

Předmětem diplomového semináře je vytvořit analýzu obce, která bude směrodatným dokumentem a bude později využita jako podklad při diplomové práci. Součástí analýz je historie sídla, objektů, zpracování dopravní analýzy a vyhodnocení problémů/příležitostí v obci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.