Výstava ateliérových prací

Analýza obce Branná

Petra Zajíčková

Anotace

Předmětem diplomového semináře je vytvořit analýzu obce, která bude směrodatným dokumentem a bude později využita jako podklad při diplomové práci. Součástí analýz je historie sídla, objektů, zpracování dopravní analýzy a vyhodnocení problémů/příležitostí v obci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský