Výstava ateliérových prací

Modrá zeleň

Bc. Jiří Novák

Anotace

Původní zahrada patřící k faře u kostela svatého Jindřicha a Kunhuty. Růžová zahrada. Městská zahrada. Dnes zeď a mobilní plot. Co se tam skrývá? Divoká městská oáza? Možná. Dnes je místo využíváno především dětmi z přilehlé mateřské školy, pro širší veřejnosti je místo nedostupné. V proluce Jindřišská je výkopová jáma z minulých let, kdy byl pokus tuto proluku zastavět. Můj návrh počítá se zastavěním obou proluk a využitím zahrady, respektive dvora. Uzavření bloku vytvoří intimnější a klidnější novodobou zahradu, která bude dález části sloužit dětem z mateřské školy. V mém projektu navrhuji Dům pro jógu v Jindřišské a studentské bydlení v ulici Růžové. Obě budovy využívají svých střech pro pobytové aktivity s výhledem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch