Výstava ateliérových prací

Bytový dům na Žižkově

Dominika Aulická, B.A.

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo individuálně navrhnout bytový dům pro jednu ze šesti parcel ve stávající proluce na pražském Žižkově. Výsledkem práce studentů ateliéru je koordinovaný, celistvý městský blok s podzemními garážemi. Návrh má odrážet vinařskou historii Prahy 3, jak svým vzhledem, tak i funkcemi v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel