Výstava ateliérových prací

Hudební sál

Jakub Kuchař

Anotace

Hudební sál je umístěn v zahloubených podlažích vysokoškolých kolejí, které byly navrženy v minulém ročníku mého studia. Projekt je intervencí do tohoto objektu, kdy nahrazuji původní převážně utilitární prostory prostorem novým, veřejně přístupným. Funkce kulturního prostoru svým charakterem původní funkci stavby doplňuje a v rámci Prahy vytváří nové místo konální hudebních události. Především pak soudobého charakteru. Návrh je reakcí na současnou situaci, kdy většina podobných prostor vzniká formou rekonstrukcí ve starých budovách jiného původního účelu a staží se vytvořit prostor, který by byl pro tento druh události navržen přímo, jako součást novostavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka